De tien GGZ geboden

Meer dan tien opnames waren er voor nodig voordat ik de ongeschreven gedragsregels in de psychiatrie kon doorgronden. Geboden die ik u niet wil onthouden want zo word u, in tegenstelling tot mijzelf, een succesvol patiënt en is een prettig verblijf in een GGZ-instelling gegarandeerd!

1. Gij zijt verslaafd aan sigaretten

Dit is niet alleen een belangrijke dagbesteding, maar ook onderdeel van de behandeling. Zo kan een verpleegkundige wanneer het niet goed met u gaat, u altijd een therapeutisch sigaretje aanbieden ( en er zelf ook een nemen….).

2. Gij neemt u medicijnen trouw

En met trouw, bedoel ik trouw! Ook als de bijwerkingen erger zijn dan de kwaal. En zelfs als blijkt dat de medicijnen niet werken of u zieker maken. Het is niet aan u om aan te geven dat medicijnen niet aanslaan. Dit is de taak van de psychiater, die heeft daarvoor gestudeerd en denkt te weten hoe de psychofarmaca werken.

3. Gij stoort de verpleegkundigen niet

Psychiatrisch verpleegkundigen zijn een kwetsbaar soort, de goeden worden met uitsterven bedreigd, de slechten zitten altijd op hun kantoor. Zij zitten hier omdat zij behoefte hebben aan een rustige, prikkelarme omgeving weg van de patiënten. Heeft u ze toch nodig? Wacht tot het hen uitkomt, dring niet aan en formuleer uw hulpvraag zorgvuldig!

4. Gij toont geen eigen initiatief

U bent de patiënt, gedraag u ook zo! Verward zijn is uw taak, niet meer en niet minder. Kom niet met ideetjes en plannetjes. Probeer niet de sfeer op de afdeling op te krikken. Zoek geen steun bij uw medepatiënten en verleen hen ook geen steun.

5. Gij drinkt gezamenlijk koffie

En u geniet er ook van! Ook als het niet te zuipen is of u helemaal geen koffie drinkt. Dit is de belangrijkste samenkomst van de dag waarbij de verpleegkundigen aan de patiënten kunnen vertellen hoe druk ze het hebben.

6. Gij draagt slonzige kleding

Om het overzicht op een afdeling te bewaken is het voor iedereen fijn als er een duidelijk verschil is tussen patiënt en medewerker. Daarom is er een ongeschreven regel dat de patiënt er slonziger bijloopt dan de verpleegkundigen. Het is niet altijd mogelijk om deze regel na te leven, een verpleegkundige die al tientallen jaren op dezelfde afdeling werkt is er immers slechter aan toe dan de patiënt. Maar doet uw best!

7. Gij tekent mandala’s

Tijdens de creatieve therapie is het de bedoeling dat u creatief bezig bent. Maar omdat deze therapie vaak begeleid wordt door een mislukte kleuterjuf moet u niet teveel eisen stellen tijdens dit heerlijk uurtje. Mandala’s zijn op elke afdeling aanwezig en blijken een zeer gewaardeerde bezigheid.

8. Gij zet vogelhuisjes in elkaar

U heeft geluk! U bent op een afdeling waar meer te doen is dan mandala’s inkleuren. Toon dan ook enige blijk van waardering als u een vogelhuisje in elkaar mag zetten. Zet het huisje dan ook niet in vijf minuten in elkaar maar, en ik weet dat dit lastig is, maak er een meerdaags project van.

9. Gij beweegt niet, of weinig

Is er de mogelijkheid tot sport en spel op u afdeling? Koester dit! Dit betekent dat u van de afdeling af mag voor de nodige beweging. Bij voorkeur wordt er een sport gedaan waarbij u op dezelfde plek blijft staan. Intensieve sporten waarbij je hartslag stijgt en je gaat zweten zijn verboden. Hier is een reden voor: patiënten die veel bewegen worden energieker en dit is uiteraard niet prettig voor de verpleegkundigen.

10. Gij geeft geen kritiek.

Noch positief als negatief. U moet zich realiseren dat de instelling waar u zich bevindt al eeuwenlang succesvol draait. Verbeteringen en veranderingen zijn, op geen enkel vlak, wenselijk. Sterker nog, het geven van kritiek kan leiden tot disciplinaire maatregelen en in het ergste geval: ontslag!